Chủ đề 1: Kĩ thuật cắt, khâu, thêu/ Bài:Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (Tiết 1)

  |  

Nguồn: 

Giảng viên:   555

Nếu trong trường hợp không xem được video trên các nền tảng. Bạn có thể nhấn vào link sau để tải về máy hoặc xem trực tiếp!
Nhấn vào đây để xem trực tiếp hoặc tải về máy
Các kỳ thi của chương